Ennakoivat MITTAUKSET

Tavoitetila tietoliikenneverkoille on luotettava ja ennustettava toiminta.
Tästä johtuen se on yleensä myös suorituskykyinen, käyttäjät tyytyväisiä sekä yritys / yhteisö saa siitä lisäarvoa. Tietoliikenneverkon toiminta on jatkuvasti muuttuva prosessi ja sen ennustettavaan hallintaan liittyy suuri määrä muuttujia.  Jos hallitsee nämä muuttujat, niin hallitsee myös kyseisen prosessin ja silloin kykenee tarjoamaan ennustettavaa ja luotettavaa tietoliikenneverkon palvelua. Käytännössä tällaisen prosessin sisäistäminen vaatii ensin nykytilan tarkan ymmärtämisen. Tekemämme ennakoivat mittaukset ovat nykytilan määritystä, tietynasteista kuntotarkastusta. Mittaustulokset analysoidaan tarkasti ja niistä laaditaan tarkka raportti, josta selviävät yksityiskohtaisesti tietoliikenneverkon muuttujien käyttäytyminen kaikkineen virheineen.