Sijaistaminen

Asiakkaamme voivat joutua yllättäviin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti ulkopuolisen tietoliikenneasiantuntijan apua.
Tällaisia tilanteita voi ilmaantua oman tietoliikenneasiantuntijan estyessä sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi tai siirtyessä lyhyellä varoitusajalla muihin tehtäviin. Sijaistamisen tarve voi esiintyä myös tilanteissa joissa halutaan jakaa tilapäistä työkuormaa useamman tietoliikenneasiantuntijan kesken. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi merkittävät tietoliikenneverkon uudistukset, yritysten fuusiot ja uusien sovellusten käyttöönotto projektit. Sijaistamisen toimeksianto voi olla tunteja, päiviä tai paljon pitempiäkin aikoja.