Suorituskykyanalyysit

Suorituskyky on tietojenkäsittelyjärjestelmän yksi keskeisiä laatutekijöitä.
Tietojärjestelmään saapuva kuormitus ja laitteiston kapasiteetti määräävät suorituskyvyn. Suorituskyvyllä tarkoitetaan kykyä suoriutua annetusta tehtävästä. Tietotekniikassa sitä mitataan tyypillisesti vastausajalla. Vastausaikojen mittaaminen, analysointi ja parantaminen ovat keskeisiä palveluitamme.