Vianselvitys PALVELUT

Miksi tietojärjestelmä on hidas? Onko vika tietoliikenneverkossa vai sovelluspalveluissa?
Tietoliikenneverkon toiminta on jatkuvasti muuttuva prosessi ja sen epästabiili toiminta aiheuttaa tyypillisesti tilanteita minkä loppukäyttäjä kokee hitautena. Tämä epästabiili toiminta aiheutuu yhden tai useamman muuttujan epästabiilista toiminnasta. Tällaisten erityissyiden selvittämiseen ja poistamiseen meillä on mittalaitteet ja analyysimenetelmät,  jotka olemme oppineet pitkän kokemuksen myötä.