Ennakoi ja estä ongelmat ennen kuin ne VAIKUTTAVAT LIIKETOIMINTAASI

Ennakoivat mittaukset

Tavoitetila tietoliikenneverkoille on luotettava ja ennustettava toiminta.

Lue lisää

Vianselvitys-
palvelut

Miksi tietojärjestelmä on hidas? Onko vika tietoliikenneverkossa vai sovelluspalveluissa?

Lue lisää

Suorituskyky-
analyysit

Suorituskyky on tietojenkäsittely-
järjestelmän yksi keskeisiä laatutekijöitä.

Lue lisää

Suunnittelu-
palvelut

Langattomien -ja langallisten lähiverkkojen suunnittelu ja toteutus.

Lue lisää

Sijaistaminen

Asiakkaamme voivat joutua yllättäviin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti ulkopuolisen asiantuntijan apua.

Lue lisää